خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
شنبه 7 آذر 1393برچسب:, :: 9:31 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه انتقال حرارت روز یکشنبه مورخ 94/09/22 ساعت 10 در ساختمان فنی مهندسی ( آزمایشگاه ها و کارگاه ها) برگزار می گردد

امتحان  آزمایشگاه مکانیک سیالات روز یکشنبه مورخ 94/09/22 ساعت 11 در ساختمان فنی  مهندسی (آزمایشگاه هاو کارگاه ها) برگزار می گردد.

جمعه 6 آذر 1393برچسب:, :: 16:24 ::  نويسنده : علی عفریان

امتحان میان ترم  درس ریاضیات پیشرفته( رشته ارشد شیمی)

وریاضیات عالی مهندسی (رشته ارشدعمران)دکترمنشور

روز جمعه مورخ94/9/13ساعت  12

کلاسهای 512-513-515برگزار می گردد.

جمعه 6 آذر 1393برچسب:, :: 10:10 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی تجزیه استاد پیش جنگ روز چهارشنبه ساعت 15 مورخه 94/09/18 در کارگاه های فنی و مهندسی کارگاه مربوطه برگزار می گردد.

جمعه 6 آذر 1393برچسب:, :: 10:1 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی عمومی استاد پیش جنگ روز چهارشنبه  ساعت 16 مورخه 94/09/18 در کارگاه های فنی و مهندسی آزمایشگاه مربوطه برگزار می گردد.

چهار شنبه 4 آذر 1393برچسب:, :: 17:47 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه الکترونیک عمومی استاد پور فرهاد از تاریخ 14 / 9 / لغایت 18 / 9 / برگزار میگردد .

امتحان کاربرد رایانه در برق در تاریخ 22 / 9 / و 23 / 9 / و  24 / 9 و 28 / 9 برگزار میگردد .

 لازم به ذکر است دانشجویان در سکشن های خود حضور آورند .

چهار شنبه 4 آذر 1393برچسب:, :: 17:18 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی آزمایشگاه سیستم کنترل خطی روز دوشنبه مورخ 16 / 9 /  ساعت 16 برگزار میگردد .

چهار شنبه 4 آذر 1393برچسب:, :: 12:9 ::  نويسنده : علی عفریان

 کلاس های تکنولوژی شاسی وبدنه

استاد پاپهن چهارشنبه مورخ

4/9/94برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 4 آذر 1393برچسب:, :: 11:22 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گروه برق که با استاد تحویل زاده آزمایشگاه میکروپروسسور دارند ، امتحان این آزمایشگاه مورخ 09/18 روز چهارشنبه می باشد%

چهار شنبه 4 آذر 1393برچسب:, :: 11:18 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گروه برق که با استاد تحویل زاده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دارند ، امتحان این آزمایشگاه مورخ 09/17 روز سه شنبه میباشد %

سه شنبه 3 آذر 1393برچسب:, :: 11:59 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک 2 استاد دریس سه شنبه 94/09/17  ساعت 12 برگزار می گردد.

سه شنبه 3 آذر 1393برچسب:, :: 10:46 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه کنترل خطی استاد علیپور روز دوشنبه مورخ 94/9/9 ساعت 16 برگزار می گردد.

سه شنبه 3 آذر 1393برچسب:, :: 10:40 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه سیستم کنترل خطی استاد علیپور روزهای دوشنبه مورخ 94/9/16 و چهارشنبه مورخ 18 9 / برگزار میگردد

امتحان آزمایشگاه سیستم مخابراتی روز چهارشنبه مورخ 18 / 9 برگزار میگردد .

لازم به ذکر است دانشجویان در سکشن های خود حضور آورند .

سه شنبه 3 آذر 1393برچسب:, :: 10:0 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تاریخ و زمان برگزاری امتحانات آزمایشگاه فیزیک استاد نصاری به شرح زیر می باشد:

امتحان آزمایشگاه فیزیک 1(فیزیک مکانیک): سه شنبه 94/08/10 ساعت 11-9

امتحان آزمایشگاه فیزیک حرارت: یکشنبه 94/09/08 ساعت16

دو شنبه 2 آذر 1393برچسب:, :: 15:55 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تاریخ امتحانات آزمایشگاه های استاد احمدپور به شرح زیر می باشد :

 

آزمایشگاه معماری کامپیوتر          سه شنبه       مورخ 94/09/24

-----------------------------------------------------------------------------------

آزمایشگاه معماری کامپیوتر            شنبه            مورخ 94/09/28

-----------------------------------------------------------------------------------

آزمایشگاه دیجیتال                         شنبه             مورخ 94/09/28

-----------------------------------------------------------------------------------

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی        چهارشنبه       مورخ 94/09/25

-----------------------------------------------------------------------------------

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی        چهارشنبه       مورخ 94/09/25

-----------------------------------------------------------------------------------

آزمایشگاه دیجیتال                        سه شنبه       مورخ 94/09/24

-----------------------------------------------------------------------------------

آزمایشگاه معماری کامپیوتر           شنبه              مورخ 94/09/28

-----------------------------------------------------------------------------------

آزمایشگاه الکترونیک                   دوشنبه             مورخ 94/09/30

دو شنبه 2 آذر 1393برچسب:, :: 15:31 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تاریخ و زمان برگزاری امتحانات  آزمایشگاه فیزیک استاد حسن پور به شرح زیر می باشد:

آزمایشگاه فیزیک2 :دوشنبه 94/09/16 ساعت 10-8 و 12-10

آزمایشگاه فیزیک1(فیزیک مکانیک): سه شنبه 94/09/17 ساعت 18

آزمایشگاه فیزیک حرارت :94/09/17 ساعت 16

آزمایشگاه فیزیک نور: چهارشنبه 94/09/18 ساعت 10

دو شنبه 2 آذر 1393برچسب:, :: 15:21 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه فیزیک 1(فیزیک مکانیک) استاد بروایه روز دوشنبه مورخ  94/09/16به شرح زیر برگزار می گردد:

سکشن 10-8 و 12-10 ساعت  12 

سکشن 16-14 ساعت 13

دو شنبه 2 آذر 1393برچسب:, :: 14:18 ::  نويسنده : علی عفریان

 

به دلیل بروز رسانی برنامه آموزش از تاریخ

94/9/3 به مدت یک هفته سایت آموزش قطع می باشد.

"لطفا جهت انجام امور آموزشی واداری در

این مدت مراجعه نفرمایید."

دو شنبه 2 آذر 1393برچسب:, :: 12:6 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد هاشمی روز دوشنبه

مورخ 94/9/2 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 2 آذر 1393برچسب:, :: 11:14 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد دژم دوشنبه

مورخ 94/9/2 برگزار نمی گردد.

شنبه 30 آبان 1393برچسب:, :: 15:35 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس هیدرولیک پنوماتیک استاد الاسوند

بختیار پور استثنائا مورخ 94/9/5

به جای ساعت(20-18) ساعت(14-12/30)

کلاس 512 برگزار می گردد.

شنبه 30 آبان 1393برچسب:, :: 9:50 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه شیمی عمومی استاد عالی محمدی روز شنبه مورخه94/08/30  هر دو سکشن ساعت 12 برگزار می گردد.

شنبه 30 آبان 1393برچسب:, :: 9:47 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه انتقال حرارت استاد سالمی تجرد روز شنبه مورخه 94/08/30 برگزار نمی گردد.

جمعه 29 آبان 1393برچسب:, :: 17:33 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی نقشه کشی صنعتی استاد شمشیرساز روز یکشنبه مورخ 1 / 9 / ساعت 17 - 20 برگزار میگردد .

جمعه 29 آبان 1393برچسب:, :: 13:19 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی آلی استاد دربند روز یکشنبه مورخ 15 / 9 /  ساعت 13 در ساختمان امام علی (ع) کلاس 501 برگزار میگردد .

جمعه 29 آبان 1393برچسب:, :: 8:58 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تاریخ برگزاری امتحان پایان ترم آزمایشگاه های شیمی عمومی و شیمی تجزیه استاد نفیسه حاجی عبدا... تغییر کرده است و جهت اطلاع از تاریخ برگزاری امتحان به کارشناس مربوطه مراجعه نمایید.

پنج شنبه 28 آبان 1393برچسب:, :: 17:30 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه هیدرولیک استاد زرقانی در تاریخ 5 / 9 / 94 و 6 / 9 / 94 تشکیل نمیگردد.

پنج شنبه 28 آبان 1393برچسب:, :: 16:38 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تاریخ تحویل گزارش کار و پروژه آزمایشگاه سیالات استاد قلعه نوئی روز چهارشنبه مورخ 18 / 9 /94 میباشد.

پنج شنبه 28 آبان 1393برچسب:, :: 15:53 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه سیالات استاد قلعه نوئی در تاریخ 94/9/3 و 94/9/4 تشکیل نمیگردد.

چهار شنبه 27 آبان 1393برچسب:, :: 10:58 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاهای استاد آزادی در تاریخ های 94/09/3 و 94/09/4 و 94/09/5 تشکیل نمیگردد.

سه شنبه 26 آبان 1393برچسب:, :: 16:9 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه سیستم های مخابراتی استاد علی پور روز چهارشنبه مورخ 94/08/27 ساعت 18 - 16 ساعت 15:15 دقیقه برگزار می گردد.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2390
بازدید دیروز : 5787
بازدید هفته : 29918
بازدید ماه : 157466
بازدید کل : 1424760
تعداد مطالب : 259
تعداد نظرات : 16
تعداد آنلاین : 4

Alternative content