خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
یک شنبه 3 مرداد 1395برچسب:, :: 8:23 ::  نويسنده : علی عفریان

کارآموزی ترم تابستان-استاد رضوی

دانشجویان محترمی که درس کارآموزی خود را در ترم تابستان با استاد رضوی اخذ نموده اند لازم است مراحل ذیل را طی نمایند.

1- ارسال پیامک عدد 45341 به شماره 30006703513513

2- دریافت دفترچه کارآموزی از انتشارات دانشگاه

3- انتخاب یک موسسه، سازمان، اداره یا شرکت مرتبط با فعالیت های عمرانی که دارای یک دفترفنی یا پروژه اجرایی فعال جهت اشتغال دانشجو باشد. و نوشتن نام شرکت در فرم معرفی نامه (یکی از فرم های دفترچه ی کارآموزی) .

4- مراجعه به استاد جهت اخذ تاییدیه و امضای فرم فوق (با توجه به ترم تابستان، در صورت عدم حضور استاد مدیرگروه محترم آقای دکتر محبی (در ساعات اداری حضورشان در دفترگروه) فرم مزبور را امضا می نمایند.

5- مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و اخذ نامه رسمی معرفی نامه به موسسه انتخاب شده توسط دانشجو.

6- سپری نمودن مدت زمان ذکر شده در نامه کارآموزی در آن موسسه.

7- تهیه یک گزارش از فعالیت های انجام شده توسط دانشجو در آن موسسه در قالب یک CD

8 - تکمیل تمامی فرم های دفترچه کارآموزی توسط دانشجو و مسئولین آن موسسه.

9- اخذ نامه پایان دوره از موسسه مزبور به دانشگاه .

10- مراجعه به استاد و تحویل کلیه ی مدارک به استاد (نامه پایان دوره، CD گزارش، دفترچه تکمیل شده ی کارآموزی) و شرکت در جلسه ی دفاعیه.

"توضیح اینکه تاریخ جلسه دفاعیه و تحویل مدارک انتهای ترم از طریق برد آموزش و وبسایت استاد www.abdRazavi.irاطلاع رسانی خواهد شد. دانشجویان محترم ملزم به تکمیل مدارک خود و ارایه آنها در تاریخ مزبور و شرکت در جلسه دفاعیه می باشند."

یک شنبه 3 مرداد 1395برچسب:, :: 8:9 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی درس متره وبرآورداستادخسروی پوربه شرح ذیل برگزارمیگردد:

یکشنبه مورخ 95/5/3 ساعت(20-18) کلاس 525

چهارشنبه مورخ 95/5/6 ساعت(20-18) کلاس 502

یکشنبه مورخ 95/5/10 ساعت(20-18) کلاس 525

چهارشنبه مورخ 95/5/13 ساعت(20-18) کلاس 502

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 16:38 ::  نويسنده : علی عفریان

 

جلسه توجیهی درس پروژه راهسازی استاد خسروی پور نیمسال 3-95-94 روز چهارشنبه مورخ 95/5/6 ساعت(19-18) کلاس 502 برگزار می گردد.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 16:20 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس فیزیک مکانیک استاد دریس روز یکشنبه مورخ 95/5/3 ساعت(14-12) کلاس 502 برگزار می گردد.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 14:53 ::  نويسنده : علی عفریان

 

به علت تعطیلی روز شنبه مورخ 95/5/9 به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که درس ترمودینامیک 1 با استاد یوسفی دارند می رساند: مشخصه 70 روز یکشنبه مورخ 95/5/10 ساعت(10/30-8) ومشخصه 69 ساعت(13-10/30) کلاس 518 حضور یابند.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 14:36 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد درشمالی روزدوشنبه مورخ 95/5/4 و95/5/11کلاس 523به شرح ذیل برگزارمی گردد:

معادلات دیفرانسیل ساعت (10/30-8)

ریاضی 2ساعت(13-10/30)

ریاضی مهندسی ساعت(16-14)

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 14:30 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استادحدادان روزیکشنبه مورخ 95/5/10 برگزارنمی گردد.

کلاسهای جبرانی این دروس روزدوشنبه مورخ95/5/18 به شرح ذیل برگزارمی گردد:

تحلیل مدارهای الکتریکی ساعت(13-10) کلاس 522

الکترونیک صنعتی ساعت(17-14) کلاس 525

مدارهای الکتریکی 2 ساعت(20-17) کلاس 525

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 10:49 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استادبابک سالم دزفولی شنبه مورخ95/5/2 برگزارنمیگردد.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 8:28 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد قلاوند شنبه ویکشنبه مورخ 95/5/2 و95/5/3 برگزار نمی گردد.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 8:27 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد بالدی روز شنبه مورخ 95/5/2 برگزار نمی گردد.

شنبه 2 مرداد 1395برچسب:, :: 8:14 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استادزرین جوی به شرح ذیل برگزارمی گردد:

بازاریابی بین الملل روز سه شنبه مورخ 95/5/5 ساعت(18-16)کلاس 534

تحقیقات بازاریابی روزچهارشنبه مورخ 95/5/6ساعت (18-16)کلاس 513

چهار شنبه 30 تير 1395برچسب:, :: 15:57 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی فیزیک روز سه شنبه مورخ 5/26 ساعت 11 برگزار می گردد.

محل برگزاری امتحان متعاقبا اعلام می گردد.

چهار شنبه 30 تير 1395برچسب:, :: 14:4 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استادزرقانی  سه شنبه مورخ 95/5/5 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 30 تير 1395برچسب:, :: 11:29 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد آزادی چهارشنبه مورخ 95/4/30 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 30 تير 1395برچسب:, :: 10:34 ::  نويسنده : علی عفریان

آزمون میان ترم درس شیمی فیزیک استاد شجیراتی روز سه شنبه 95/5/12 ساعت17 کلاس 518 برگزار می گردد.

سه شنبه 29 تير 1395برچسب:, :: 15:40 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

سکشن های آزمایشگاه عملیات واحد و مکانیک سیالات به شرح ذیل می باشد:

دوشنبه( 10- 8و 12 -10 )آزمایشگاه عملیات واحد

سه شنبه (10-8 و12-10 ) آزمایشگاه مکانیک سیالات

سه شنبه 29 تير 1395برچسب:, :: 12:3 ::  نويسنده : علی عفریان

 کلیه کلاسهای استاد اسماعیل زاده چهارشنبه مورخ 95/4/30 برگزار نمی گردد.

سه شنبه 29 تير 1395برچسب:, :: 11:27 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای  بعدازظهراستادکاوه اخترروز چهارشنبه مورخ 95/4/30 سکشن(16-14)(18-16)(20-18) برگزارنمی گردد.

"لازم به ذکراست سکشنهای صبح برگزار می گردد."

دو شنبه 28 تير 1395برچسب:, :: 16:20 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس شیمی آلی دکتر الهی روز دوشنبه مورخ 95/5/4 ساعت10 کلاس 518 برگزار می گردد.

دو شنبه 28 تير 1395برچسب:, :: 16:17 ::  نويسنده : علی عفریان

 

امتحان میان ترم شیمی آلی دکتر الهی چهارشنبه مورخ 95/5/13 ساعت 14 برگزار می گردد.

دو شنبه 28 تير 1395برچسب:, :: 14:28 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس محاسبات پالایش استاد ساداتی روز دوشنبه مورخ 95/4/28 ساعت(20-18) کلاس 501 برگزار می گردد.

دو شنبه 28 تير 1395برچسب:, :: 12:34 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس معماری معاصر استاد ملائی روز یکشنبه مورخ95/5/3 ساعت(12-10)و(14-12)کلاس501برگزارمی گردد.

یک شنبه 27 تير 1395برچسب:, :: 16:38 ::  نويسنده : علی عفریان

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال3-95-94  با استاددانش نیادرس اخذ نموده اند می رساند،این دروس به شرح ذیل موقتا تغییر یافته است:

هیدرولیک وآزمایشگاه دوشنبه مورخ 95/5/4 (17-14) و(20-17)

مکانیک سیالات دوشنبه  مورخ 95/5/4(11-8) و(13-11)

 

یک شنبه 27 تير 1395برچسب:, :: 15:10 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای استاد خسروی پور یکشنبه مورخ 95/4/27 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 27 تير 1395برچسب:, :: 15:8 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس کنترل فرآیندها استاد نعیمی روز یکشنبه مورخ 95/4/27 ساعت(19-17) برگزار نمی گردد.

 

یک شنبه 27 تير 1395برچسب:, :: 10:45 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس آمار واحتمالات استاد اسماعیل زاده روز سه شنبه مورخ 95/4/29 ساعت(10-8) برگزار نمی گردد.

لازم به ذکراست بقیه کلاسهای استادطبق ساعت مقرر برگزارمیگردد.

یک شنبه 27 تير 1395برچسب:, :: 9:22 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس انتقال حرارت 2 استاد سالمی تجرد روز چهارشنبه مورخ 95/4/30 ساعت(12-9) کلاس 502 برگزار می گردد.

یک شنبه 27 تير 1395برچسب:, :: 8:51 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد معظمی گودرزی روز یکشنبه مورخ 95/4/27 برگزار نمی گردد.

شنبه 26 تير 1395برچسب:, :: 15:47 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

شروع آزمایشگاه های استاد پور فرهاد تا پایان ترم به شرح زیر می باشد :

آزمایشگاه تکنیک پالس ساعت 16 - 17:30

آزمایشگاه میکروپروسسور ساعت 17:30 - 19:00

کارگاه کامپیوتر استاد سیدعلی موسوی روز شنبه مورخه 95/04/26 تشکیل نمی گردد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 380
بازدید دیروز : 1653
بازدید هفته : 10429
بازدید ماه : 36131
بازدید کل : 2232040
تعداد مطالب : 145
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 4

Alternative content