خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 14:14 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد شجاعی جمعه مورخ 95/2/17 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 14:5 ::  نويسنده : علی عفریان

کلیه کلاسهای استاد گیتی جمعه مورخ95/2/17 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 13:44 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه ساخت با استاد آل ناصر در تاریخ های زیر می باشد :

2/20 و 2/21 و 2/27 و 2/28 همراه با پروژه و برگ شناسنامه پروژه تحویل داده شود.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 13:32 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس تحلیل فضای شهری دکتر ابوعلی روز چهارشنبه ساعت(16-14) مورخ 95/2/15برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 12:29 ::  نويسنده : علی عفریان

آزمون جامع (دفاعیه) پروژه سازه های فولادی

ویژه دانشجویان ترم بهمن ( به عنوان تاریخ اول )

و دانشجویان ترم های گذشته که تاکنون دفاع ننموده اند (به عنوان آخرین فرصت)

در تاریخ شنبه 1. 3. 95ساعت 13:00 در ساختمان امام علی ع برگزار می گردد.

* حضور در جلسه امتحان برای این دسته از دانشجویان در تاریخ مزبور الزامی و عدم حضور بمنزله ثبت نمره صفر می باشد. ضمنا دانشجویان موظف به تحویل پروژه خود در تاریخ مزبور می باشند.

* بدیهی است دانشجویان ترم بهمن در صورت تمایل می توانند در تاریخ دوم یعنی اوایل ترم مهر آینده در آزمون دفاعیه شرکت نمایند. همچنین تاریخ  1.  3. 95 برای دانشجویان ترمهای گذشته به عنوان آخرین فرصت محسوب شده و در صورت عدم حضور یا عدم موفقیت در آزمون مزبور، نمره ی مردود برای آنها ثبت می گردد.

 

* شرایط برگزاری آزمون، تعداد سوالات و اطلاعات کامل مربوط به آزمون در آیین نامه اجرایی پروژه (قابل دانلود از لینک http://www.abdrazavi.ir/post-52.aspx) به تشریح آورده شده است.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 12:0 ::  نويسنده : علی عفریان

جبرانی درس ریاضی کاربردی روز یکشنبه مورخ 95/2/19 ساعت (14-12) کلاس 502 برگزار می گردد.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:43 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه مکانیک سالات استاد نیک احوال روز چهارشنبه مورخ 95/03/05 برگزار میگردد. مشخصه957 ساعت 9.30 صبح و مشخصه 958 ساعت 11 در آزمایشگاه مکانیک سیالات دانشکده فنی و مهندسی برگزار میگردد.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:39 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس تاسیسات الکتریکی استاد واقف پور روز شنبه مورخ 95/2/18 ساعت(12-10)کلاس 503 برگزار می گردد.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:34 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد حدادان به شرح ذیل برگزار می گردد:

مبانی دیجیتال سه شنبه مورخ 95/3/4 ساعت(10-8) کلاس 531

مبانی دیجیتال سه شنبه مورخ 95/3/4 ساعت(13-11) کلاس 531

اصول مدارهای دیجیتال سه شنبه 95/2/28 ساعت(14-11) کلاس 531

مدارهای منطقی سه شنبه مورخ 95/2/21 ساعت(14-11) کلاس 531

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:1 ::  نويسنده : علی عفریان

 

برای تحویل کار آموزی ترم مهرماه 95 استادحدادان انجام کارهای زیرالزامی است:

1-دفترچه کارآموزی تکمیل شده با مهر وامضا

2- cdگزارش کارآموزی

3-نامه از دفتر ارتباط با صنعت به محل کارآموزی

4-نامه از محل کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت

زمان ومحل تحویل کارآموزی:

سه شنبه 95/2/28 و95/2/4 ساختمان امام علی (ع)کلاس 531

چهارشنبه 95/2/29و95/2/5 ساختمان فنی ومهندسی آزمایشگاه منطقی

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:45 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

 

 آزمایشگاه فیزیک 1 استاد دریس شنبه مورخ 95/2/18 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:41 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه فیزیک 1 استاد حسن پور یکشنبه مورخ 95/2/19 برگزارنمی گردد.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:37 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه فیزیک 2 استاد بروایه روز دوشنبه مورخ 95/2/20 سکشن های 8 و 10 صبح برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:24 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس عملیات واحد1 استاد نعیمی روز چهارشنبه مورخ 95/2/15 ساعت(17-14) برگزار نمی گردد.

بقیه سکشن ها برگزار می گردد.

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 9:55 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای  استاد واقف پور دوشنبه مورخ 

95/2/20 برگزار نمی گردد.

"لازم به ذکر است کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد."

چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 9:39 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس های استاد آیین روز چهارشنبه مورخ 15 / 2 / برگزار نمی گردد.

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 19:15 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

ازمایشگاه عملیات واحد استاد کاظمی اسفه روز چهارشنبه مورخ 95/02/15 برگزار نمی گردد

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 18:41 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی فیزیک1 مشخصه 2556 استاد دریس روز چهارشنبه مورخ 95/2/15 ساعت(19-16) کلاس 518 برگزار می گردد.

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 18:23 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس متره وبرآورد استاد خسروی پور روز دوشنبه مورخ 20/2/95 ساعت(16-14) کلاس 536 برگزار می گردد.

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 18:2 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان کارگاه ماشین ابزار رشته مکانیک با استاد ماندگاری روز پنجشنبه مورخ 95/02/30 ساعت 14 برگزار می گردد.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

امتحان کارگاه ورق کاری و جوشکاری رشته برق با استاد ماندگاری روز پنجشنبه مورخ 95/02/30 ساعت 16 برگزار می گردد.

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:21 ::  نويسنده : علی عفریان

 

آزمونهای پایان ترم استاد سالمی تجرد  ساختمان امام علی (ع)به شرح ذیل می باشد:

آزمایشگاه انتقال حرارت(گروه شیمی) شنبه مورخ 95/3/1 ساعت10

آزمایشگاه انتقال سیالات (گروه عمران وشیمی) سه شنبه مورخ 95/3/4 ساعت10

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:3 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

 زمان تحویل دادن کلیه گزارش کارهای آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد سالمی تجرد روز سه شنبه مورخه95/02/28 ساعت 10تا11 می باشد.  (گروه مهندسی شیمی و مهندسی عمران)

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 12:0 ::  نويسنده : علی عفریان

 

امتحان میان ترم زمین شناسی کاربردی استاد فیصلی روز سه شنبه مورخ 28/2/95 ساعت(13-11) برگزار می گردد.

"امتحان تا پایان فصل 5 می باشد."

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:30 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی (کاردانی کامپیوتر)استاد اسماعیل زاده روز یکشنبه مورخ 95/2/19 ساعت(12-10) کلاس 502 برگزار می گردد.

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:25 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد آل ناصر روز یکشنبه مورخ 95/2/19 به شرح ذیل برگزار می گردد:

مدار 2 مشخصه 136 ساعت(10/30-8)  کلاس 501

مدار1 مشخصه134 ساعت(13-10/30) کلاس 501

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:0 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد بروایه مورخ 95/2/19 برگزار نمی گردد.

کلاسهای جبرانی این دروس مورخ95/2/31 به شرح ذیل برگزار می گردد:

فیزیک پیشنیاز ساعت(12-10)کلاس 501، ساعت(18-16) کلاس 503 وساعت(20-18) کلاس 503 برگزار می گردد.

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 9:57 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد عمرانی چهارشنبه مورخ 95/2/15 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 18:17 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد دریس درس فیزیک پیش چهارشنبه مورخ

95/2/15ساعت(16-14)کلاس518برگزارمیگردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:48 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس استاد شمشیرسازدرس دینامیک رشته(مکانیک خودرو) یکشنبه مورخ95/2/19برگزارنمیگرددوجبرانی آن پنج شنبه مورخ

95/2/23ساعت(20-18)کلاس 504برگزارمیگردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:58 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( hysys) روز دوشنبه مورخ 20 / 2 / گروه 2 حضور یابند .

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 2996
بازدید دیروز : 5027
بازدید هفته : 13674
بازدید ماه : 18035
بازدید کل : 2047223
تعداد مطالب : 166
تعداد نظرات : 76
تعداد آنلاین : 4

Alternative content