خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
درباره وبلاگ


به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
پنج شنبه 5 تير 1393برچسب:, :: 12:32 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان محترمی که با استاد محمد امیری درس پروژه دارند جهت تحویل پروژه ی خود روز یکشنبه مورخ 1393/04/08 ساعت 15 دفتر فنی گروه برق کارگاهها مراجعه نمایند .

پنج شنبه 5 تير 1393برچسب:, :: 12:27 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه طراحی با استاد اسپرغم روز پنج شنبه مورخ 1393/04/26 راس ساعت 12 تا 13 در ساختمان فنی مهندسی کارگاهها میباشد

چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:, :: 11:48 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان استاد سروآزاد که صورتجلسه امتحان آزمایشگاه فیزیک1 و2  را امضاء نکرده اند روز دوشنبه 93/04/02 ساعت 10صبح به دانشکده فنی مهندسی مراجعه کنند.

آزمایشگاه فیزیک 1:سجاد حزباوی/امیرعباس نادی/محمدنصیر غریبی پور

آزمایشگاه فیزیک2:مها عنافچه


سه شنبه 27 خرداد 1393برچسب:, :: 17:21 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویانی که در امتحان آزمایشگاه فیزیک1 استاد دریس شرکت نکرده اند مورخ 93/4/3 ساعت 14 همزمان با امتحان فیزیک مکانیک استاد دریس حضور یابند.

قابل توجه دانشجویان ذیل درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر جهت تعیین تکلیف به دفتر فنی مهندسی مراجعه نمایند در غیر اینصورت درس دانشجویان حذف می گردد .

1 - پریچهر محمد سلیمانی                14 - مرتضی کرد زنگنه

2 - سمیه حسینی                          15 - زین العابدین عبدی پور

3 - نزهت فاضلی                             16 - سید نویان ابراهیمی نژاد

4 - مژده معرفیون

5 - مصطفی سودانی

6 - حسام عبدل پور موری

7 - مهدی فرد

8 - سید علی موسوی

9 - رضا کلاه کج

10 - مهدی هلالی نیا

11 - سید هاشم بنی هاشم

12 - وحید خفایی

13 - محمد امین نادری

جمعه 9 خرداد 1393برچسب:, :: 11:27 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه استاد وشاحی درس بیان معماری یک و طرح معماری یک و سه مورخ 10 / 3 و 11 / 3 ساعت 10 -12 در کارگاه 1007 برگزار می گردد .

آزمون هندسه کاربردی روز سه شنبه مورخ 13 / 3  ساعت 10 صبح در کارگاه های 1005 و 1006 و 1007 برگزار می گردد

پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:, :: 9:50 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی طرح معماری 2 روز دو شنبه مورخ 93/03/12 ساعت 8.30 صبح در کارگاه 1008 برگزار می گردد.

تحویل پروژه درس مصالح ساختمانی و ساختمان 1و2 روز  دوشنبه مورخ 93/03/12 ساعت 12 در دانشکده فنی مهندسی برگزار می گردد.

چهار شنبه 7 خرداد 1393برچسب:, :: 14:24 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه استاد شاهزاده روز یکشنبه 93/4/22 دروس مقدمات 1 ساعت 8:30 ، درک و بیان 2 ساعت 10:00 ، طرح معماری 1 ساعت 12:00 در کارگاه 1006 برگزار می گردد.

چهار شنبه 7 خرداد 1393برچسب:, :: 8:49 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروه استاد گیتی گروه طراحی بادست آزاد روز دوشنبه 93/3/12می باشد

یک شنبه 4 خرداد 1393برچسب:, :: 18:5 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی

{دستگاه الکتریکی خودرو ساعت 16:00

کارگاه سوخت رسانی 2 ساعت 17:00

کارگاه نقص یابی ساعت 18:00 }  

روز چهارشنبه مورخ 7 / 3 / 93 در دانشکده فنی مهندسی برگزار می گردد .

 

شنبه 3 خرداد 1393برچسب:, :: 15:21 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه درس بیان معماری یک و طراحی معماری یک و سه مورخ 10 /3 و 11 / 3 ساعت10 -12  در کارگاه 1007 برگزار می گردد

آزمون هندسه کاربردی روز سه شنبه مورخ 13 / 3 ساعت 10 صبح در کارگاه های 1005 و 1006 و 1007 برگزار می گردد

شنبه 3 خرداد 1393برچسب:, :: 15:8 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه استاد افشار باقری درس طراحی معماری 4 مورخ 21/ 4 /93 ساعت 10:00 صبح و مقدمات طراحی 2  مورخ 21 / 4 / 93 ساعت 12:00 در کارگاه 1006 برگزار می گردد

چهار شنبه 31 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 15:49 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک ( تمامی سکشن ها )روز یکشنبه مورخ 4 / 3 / ساعت 17 در دانشکده فنی ومهندسی برگزار می گردد .

چهار شنبه 31 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 9:56 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم استاد فقیه درس کاربرد نرم افزار های رایانه مورخه 12خرداد و 13 خرداد در کارگاه کامپیوتر 7 برگزار می گردد.(حضور طبق سکشن ها)

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 18:56 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

 

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک نور استاد محمدی

روز دوشنبه 93/3/5 ساعت 10 صبح در ازمایشگاه فیزیک نور

برگزار می گردد .

سه شنبه 30 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 14:21 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم استاد طاهری پور کارگاه کامپیوتر در مدیریت روز پنجشنبه مورخه 93/3/1 در کارگاه کامپیوتر شماره 7 ساعت 14 برگزار می گردد.

دو شنبه 29 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 15:55 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم استاد میلاد نیک احوال مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی با مشخصه های 382-383-384-385-1263-3601 روز جمعه مورخ 2/3/93ساعت 11 بر گزار می گردد

غیبت در جلسه امتحان به منزله حذف درس می باشد

دو شنبه 29 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 14:18 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه عملیات واحد استاد موسوی روز شنبه مورخ 3/3/93 ساعت 11 در کلاس 516 بر گزار می گردد

دو شنبه 29 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:35 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم درس هندسه ترسیمی استاد ملایی روز شنبه مورخ 1393/03/03 ساعت 9صبح برگزار می گردد.

دو شنبه 29 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:32 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم درس ترسیم فنی استاد ملایی روز پنج شنبه مورخ 1393/03/01 ساعت 9صبح در  کارگاه 1009 برگزار می گردد.

دو شنبه 29 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:22 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی عمومی ویژه دانشجویان رشته طراحی دوخت استاد رضایی بهبهانی روز سه شنبه مورخ 30/2/93 ساعت 13 در کلاس 512 بر گزار می گردد

دو شنبه 29 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:25 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویانی که درس آز ماشین 2 با استاد فضلی پور دارند و امتحان ندادند،آخرین مهلت برگزاری امتحان سه شنبه مورخ 1393/02/30 ساعت 15:30 الی 16 در کارگاه ماشین های الکتریکی برگزار می گردد.

یک شنبه 28 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:10 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه درس بیان معماری 2 استاد مکوندی روز شنبه مورخ 10 / 3 / ساعت 9 صبح در کارگاه 1007 برگزار می گردد

یک شنبه 28 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 13:26 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پرسپکتیو روز سه شنبه مورخ 30 / 2 / 93 ساعت 12 -14 درکارگاه های (1007) و (1010 ) برگزار می گردد . همراه داشتن خط کش و مداد رنگی الزامی می باشد .


یک شنبه 28 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:40 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک2 استاد سروآزاد روز یکشنبه 93/03/4 ساعت 14-12 در ساختمان امام علی( کلاس های 516،517 و 518 ) برگزار خواهد شد.

شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 18:27 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

جلسه جبرانی درس برنامه نویسی کامپیوتر گروه مکانیک روز چهارشنبه مورخ 93/3/7 در کارگاه کامپیوتر شماره 7 برگزار می گردد.

شنبه 27 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 9:7 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آز شیمی عمومی استادچمکوری مورخ 93/3/4 روز یکشنبه ساعت  17:00در محل آزمایشگاه شیمی برگزار میگردد.

جمعه 26 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 15:52 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

 

امتحان پایان ترم کتبی کارگاه جوشکاری استاد دهقانی

مورخ 93/3/2  ساعت 16 برگزار میگردد .

جمعه 26 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 15:18 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان عملی درس هندسه ترسیمی رشته معماری در مورخ 2 /3 /93 روز جمعه برگزار می گردد  لازم به ذکر است دانشجویان در سکشن های  13-16 و 16 - 19حضور یابند .

تحویل پروژه درس تمرین های معماری در مورخ 2 / 3 / روز جمعه ساعت 10:30 صبح برگزار می گردد

جمعه 26 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 7:59 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه تمامی دانشجویان محترم که با استاد آل ناصر پروژه یا کارآموزی داشته اند ، هر چه سریعتر برای تحویل پروژه یا نتیجه ی اتمام کارآموزی به دفتر خدمات آموزش دانشکده ی فنی و مهندسی ( کارگاهها ) مراجعه نمایند .

صفحه قبل صفحه بعد


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1402
بازدید دیروز : 2092
بازدید هفته : 9391
بازدید ماه : 21974
بازدید کل : 1202018
تعداد مطالب : -31
تعداد نظرات : 18
تعداد آنلاین : 4

Alternative content