خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
درباره وبلاگ


به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب

دو شنبه 1 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 14:42 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه عمومی استاد زمانی روز دوشنبه 93/2/1  و روز چهارشنبه 93/2/3 برگزار نمی گردد

یک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:, :: 16:51 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

 

کارگاه دستگاه های الکتریکی خودرو استاد روز گرد  مورخ 31/ 1 /93 ( سکشن 18-20) برگزار نمی گردد

 

 

یک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:, :: 10:49 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه های استاد گلستان این هفته مورخ دوشنبه  93/2/1 و  سه شنبه 93/2/2 برگزار نمی گردد

پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:, :: 17:3 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد صفایی روز جمعه مورخ 29/1/93 تشکیل نمی گردد

پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:, :: 8:36 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان محترم که با استاد زارعی کارگاه الکترونیک خودرو دارند میرساند که سکشن های روز جمعه ساعات زیر برگزار میگردد :

جمعه 18:00  تا   20:00   محل برگزاری : آزمایشگاه دیجیتال دانشکده ی فنی کارگاهها

جمعه 16:00  تا   18:00   محل برگزاری : آزمایشگاه الکترونیک دانشکده ی فنی کارگاهها

شنبه 16 فروردين 1393برچسب:, :: 14:23 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه شیمی عمومی با استاد نیکو سرشت مورخ 93/02/06 ساعت 14-11 در ساختمان فنی مهندسی ( آزمایشگاه ) برگزار می گردد

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:0 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم مدارهای الکتریکی استاد خادمی

ساعت (11-8)(17-14) مورخ 93/2/8 برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:55 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم درس مدار1استادسحرمرادی به شرح زیراست:

روز سه شنبه مورخ 93/2/9 ساعت (11-8)

روزسه شنبه مورخ 93/2/16ساعت (17-14)

برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:50 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان پایان ترم استاد جمعه کیان به شرح زیر است:

آزمایشگاه کنترل فرآیند مورخ 93/2/10 ساعت (12-11) و

آزمایشگاه عملیات واحد  مورخ 93/2/18 ساعت (12-11)

برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:38 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم استاد جمعه کیان به شرح زیر است:

کنترل فرآیند 1 مورخ 93/2/10 ساعت (11-9) و

کاربردریاضیات درمهندسی شیمی مورخ93/2/17ساعت(16-14)

برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:26 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استاد حاجی عبدالله مورخ 93/2/4 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:23 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل استاد باندری

روز سه شنبه مورخ 93/2/9 ساعت (10-8)

وروز چهارشنبه مورخ 93/2/10 ساعت (10-8)

برگزار می گردد.

چهار شنبه 3 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 7:55 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

سکشن 10تا8 و سکشن 12تا10 استاد فهیمه عابدی زاده 3/2/93 برگزار نمی گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:30 :: نويسنده : علی عفریانکلاس فوق العاده درس استاتیک ومقاومت مصالح رشته مهندسی شیمی

استاد شمشیرساز روز جمعه مورخ 93/2/5 ساعت (16-14)کلاس503برگزار

میگردد.

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:19 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

امتحان میان ترم درس نظام اقتصادی صدر اسلام از فصل 1 تا اخر فصل 4تاریخ 9/2/93 ساعت 10:30 برگزار می گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:15 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

جبرانی حسابداری مباحث جاری استاد هاشم پور 4/2/93 ساعت 18-16 برگزار می گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:11 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاسهای استاد کمالی از تاریخ 2/2/93الی 10/2/93 برگزار نمی گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:6 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاسهای استاد مزارعی 4/2/93 برگزار نمی گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 12:24 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استاداحمد محمدی مورخ 93/2/2 برگزارنمی گردد.

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:47 :: نويسنده : علی عفریان


دانشجویانی که روزپنج شنبه بااستادحجازی درس ماشین آلات دارند.در یکی از سکشن های روزچهارشنبه(9-8)(10-9)(11-10 حضور یابند.

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 9:26 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استادابوعلی مورخ93/2/3 برگزار نمی گردد.

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 9:16 :: نويسنده : مهدی آلبوغبیش

کلاسهای استاد علیخانی از2/2/93تا 10/2/93 برگزار نمی گردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:59 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزشیمی فیزیک استادشجیراتی مورخ 93/2/7 روزیکشنبه درکلاس 502 برگزار میگردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:55 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزشیمی تجزیه استاد پیش جنگ مورخ 93/2/13 روز شنبه ساعت 16:00 درمحل آزمایشگاه برگزار میگردد

سه شنبه 2 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:32 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آز آلی استادحمیدی واستادشیرعلی مورخ93/2/15 روزدوشنبه ساعت 13:00درکلاس535 برگزار میگردد

 

امتحان آزشیمی عمومی استاد حمیدی مورخ93/2/15 روز دوشنبه ساعت 15:00 در محل آزمایشگاه شیمی برگزار میگردد.

دو شنبه 1 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 15:54 :: نويسنده : علی عفریان

 

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه ترمودینامیک

استاد عظمتی مورخ 93/2/3 ساعت (20-18) کلاس

501 و502 برگزار می گردد.

دو شنبه 1 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 12:51 :: نويسنده : علی عفریان


کلیه کلاسهای استاد بچاری نژاد مورخ 93/02/02 و 93/02/03 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 1 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:16 :: نويسنده : علی عفریان


امتحان میان ترم آمار واحتمالات مهندسی استاد حاجی باقری مورخ 93/2/5:

رشته مهندسی عمران ساعت (10-8)

رشته مهندسی تکنولوژی عمران ساعت (16-14)

رشته کاردانی کامپیوتر نرم افزار ساعت (20-18)


یک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:, :: 14:2 :: نويسنده : علی عفریان

 

جبرانی حسابداری میانه2 استاد هاشم پور مورخ 93/2/4 ساعت (12_8) برگزار می گردد.

 

یک شنبه 31 فروردين 1393برچسب:, :: 13:58 :: نويسنده : علی عفریان


کلاسهای استادحجازی مورخ 93/2/10و 93/2/11 برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد


آمار وبلاگ:  

بازدید امروز : 1245
بازدید دیروز : 2359
بازدید هفته : 6563
بازدید ماه : 39673
بازدید کل : 1037791
تعداد مطالب : 34
تعداد نظرات : 5
تعداد آنلاین : 29

Alternative content