خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
پنج شنبه 7 اسفند 1393برچسب:, :: 18:26 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

به دلیل آماده نبودن کارگاه (7) درس کارگاه نقشه کشی با کامپیوتر استاد بزرگان روز جمعه مورخ 8 / 12 / برگزار نمی گردد .ادامه مطلب ...
چهار شنبه 6 اسفند 1393برچسب:, :: 17:34 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی آزماشگاه های استاد صفائی روز پنجشنبه مورخ 7 / 12 /93 و روز جمعه مورخ 8 / 12 /93 برگزار می گردد و حضور تمامی دانشجویان  در آزمایشگاه الزامی  می باشد .ادامه مطلب ...
دو شنبه 4 اسفند 1393برچسب:, :: 13:29 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس های تئوری درس شیمی آلی استاد الهی مورخ 93/12/5روز سه شنبه برگزار نمی گرددادامه مطلب ...
یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, :: 18:58 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

درس طراحی و ساخت مدارچاپی به کمک کامپیوتر استاد اسماعیلی دباغ روز سه شنبه سکشن 17-20 همان روز به سکشن 18 - 20 تا پایان ترم انتقال یافت .

یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, :: 13:35 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه های استاد روز گرد روز دوشنبه مورخ 93/12/4 برگزار نمی گردد.

یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, :: 12:35 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزشیمی آلی استادالهی مورخ93/12/4روز دوشنبه برگزار نمی گردد

یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, :: 8:54 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه استاد حدادان روز یکشنبه مورخ 93/12/3 برگزار نمی گردد

یک شنبه 3 اسفند 1393برچسب:, :: 8:3 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزشیمی عمومی استادشجیراتی مورخ 93/12/3برگزار نمی گردد

شنبه 2 اسفند 1393برچسب:, :: 13:38 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه سکشن های آزمایشگاه فیزیک استاد بروایه روز چهارشنبه مورخ 93/12/6 برگزار نمی گردد.

شنبه 2 اسفند 1393برچسب:, :: 11:33 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه تاسیسات میکانیکی استاد زرقانی روزیکشنبه مورخ 93/12/3برگزار نمی گردد .

شنبه 2 اسفند 1393برچسب:, :: 10:33 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه عملیات واحد استاد کاظمی امروز مورخ 2 / 12 تشکیل نمی گردد حضور دانشجویان محترم جلسه ی آینده مورخ 9 / 12 الزامی است.

غیبت به منزله ی حذف درس است.

شنبه 2 اسفند 1393برچسب:, :: 9:49 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه های استاد روزگرد شنبه مورخ 2 / 12 برگزار نمیگردد

جمعه 1 اسفند 1393برچسب:, :: 16:35 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان استاد واقف پور که درس رسم فنی (4) سکشن 17 - 20 روز پنج شنبه مورخ 8 / 12 ساعت 12 -14 همان روز برگزار میگردد .

جمعه 1 اسفند 1393برچسب:, :: 16:32 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه های استاد حقیقی زاده روز شنبه مورخ   2 / 12 برگزار نمی گردد .

جمعه 1 اسفند 1393برچسب:, :: 12:3 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه ورق و جوشکاری و کارگاه عمومی استاد ماندگاری روز جمعه مورخ 1 /12 / برگزار می گردد.

جمعه 1 اسفند 1393برچسب:, :: 8:59 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی آزمایشگاه های استاد نیل پززاده روز جمعه و روز شنبه و درس کنترل صنعتی و مبانی الکترونیک مورخ 1 /12 / و 2 / 12 / برگزار نمی گردد .

چهار شنبه 29 بهمن 1393برچسب:جامعه شناسی - عامری , :: 19:54 ::  نويسنده : مهدی آلبوغبیش

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری  که درس جامعه شناسی با استاد عامری اخذ نموده اند روز برگزاری کلاس به پنج شنبه ساعت 16 کلاس 115  تغییر یافت

چهار شنبه 29 بهمن 1393برچسب:روش تحقیق- عامری , :: 19:49 ::  نويسنده : مهدی آلبوغبیش

قابل توجه دانشجویانی که درس روش تحقیق در رشته های اقتصاد بازرگانی و مدیریت بازرگانی با استاد عامری اخذ نموده اند ساعت تشکیل کلاس روز پنج شنبه  ساعت 11 در کلاس 114 می باشد.

چهار شنبه 29 بهمن 1393برچسب:, :: 15:46 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان زیر هرچه سریعتر مدارک کارآموزی خود رابه استاد کیانی تحویل دهند.

1 -علی باوی

2 -محمد امین طرفی نژاد

3 - رضا ناصری نصب

4 - میثم صفیر حرفی

5 - سید محمود عبداله پور منیخ

6 - رمضان قاسمی

7 - سعید نوری بخش

8 - سید علی هاشمی تبار

 

 

سه شنبه 28 بهمن 1393برچسب:, :: 15:59 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاسهای استاد غلام پور از روز سه شنبه مورخ 28 / 11 / 93 تا روز پنجشنبه مورخ 30 / 11 / برگزار نمی گردد.

سه شنبه 28 بهمن 1393برچسب:, :: 11:47 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزشیمی عمومی استاد علی پور سعدانی سکشن 17-14مورخ93/12/4 روز دوشنبه ساعت 16برگزار میگردد

سه شنبه 28 بهمن 1393برچسب:, :: 11:43 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه دیجیتال و طراحی و ساخت مدار چابی به کمک کامپیوتر استاد اسماعیلی دباغ روز سه شنبه مورخ 28 /11 / و 29 / 11 / برگزار نمی گردد .

سه شنبه 28 بهمن 1393برچسب:, :: 8:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزسیالات استاد روزگرد مورخ سه شنبه 93/11/28 روز سه شنبه برگزار نمی گردد

دو شنبه 27 بهمن 1393برچسب:, :: 18:26 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو که درس کارگاه تراشکاری را در این ترم اخذ کرده اند:

لازم به ذکر می باشد کارگاه مذکور در ساعت کلاسی مشخص شده ، در محل فنی و حرفه ای آبادان واقع در ایستگاه 10 کنار پلیت از این هفته (29 بهمن) برقرار می باشد .

 

یک شنبه 26 بهمن 1393برچسب:, :: 18:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی آزمایشگاه های  استاد نعیمی تا روز پنجشنبه مورخ30 / 11 / برگزار نمی گردد و شروع همه آزمایشگاه ها از هفته آینده راس ساعت 18 می باشد حضور دانشجو الزامی می باشد . 

یک شنبه 26 بهمن 1393برچسب:, :: 16:30 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

 تمامی کارگاههای جوشکاری استاد عالیزاده به مدت سه جلسه در دانشکده ی فنی و مهندسی ( کارگاه سیم پیچی ) برگزار میگردد%

یک شنبه 26 بهمن 1393برچسب:, :: 8:27 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزشیمی تجزیه استادپیش جنگ مورخ30.بهمن روز پنجشنبه برگزار می گردد

یک شنبه 26 بهمن 1393برچسب:, :: 8:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزشیمی عمومی استاد شجیراتی مورخ26بهمن روزیک شنبه برگزار نمی گردد

یک شنبه 26 بهمن 1393برچسب:, :: 8:21 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزشیمی عمومی استاد پیش جنگ (26.بهمن )روزیک شنبه برگزار نمی گردد

یک شنبه 26 بهمن 1393برچسب:, :: 8:2 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

با توجه به آماده نبودن آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 و 2 از یکشنبه مورخ 26 / 11 لغایت ۱۲/۰۱ آزمایشگاه ماشین های الکتریکی با استاد فضلی پور برگزار نمی گردد ٪

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 630
بازدید دیروز : 4709
بازدید هفته : 28472
بازدید ماه : 156883
بازدید کل : 422452
تعداد مطالب : 103
تعداد نظرات : 52
تعداد آنلاین : 4

Alternative content